•  

Cenník kalibrácie

Cenník kalibrácie platný od 1.2.2018

Kalibrácia momentových kľúčov
Meradlo - rozsah Smer merania Cena
Momentový kľúč do 200 Nm Jeden smer 33,00 €
Oba smery 61,00 €
Momentový kľúč do 500 Nm Jeden smer 40,00 €
Oba smery 70,00 €
Momentový kľúč do 1000 Nm Jeden smer 43,00 €
Oba smery 84,00 €
Momentový kľúč do 3000 Nm Jeden smer 100,00 €
Oba smery 180,00 €
Momentový kľúč do 7000 Nm Jeden smer 180,00 €
Oba smery 300,00 €
Momentový kľúč s pohonom do 7000 Nm Jeden smer 450,00 €
Oba smery 700,00 €
Nastavenie a údržba momentových kľúčov
Meradlo - rozsah Smer merania Cena
Momentový kľúč do 100 Nm Jeden smer 27,00 €
Momentový kľúč do 200 Nm Jeden smer 33,00 €
Momentový kľúč do 500 Nm Jeden smer 43,00 €
Momentový kľúč do 1000 Nm Jeden smer 56,00 €
Momentový kľúč nad 1000 Nm Jeden smer 73,00 €
Kalibrácia uťahovačiek
Meradlo - rozsah Smer merania Cena
Uťahovačka do 2 Nm Jeden smer 53,00 €
Uťahovačka do 25 Nm Jeden smer 66,00 €
Uťahovačka do 150 Nm Jeden smer 86,00 €
Kalibrácia uťahovačiek so simuláciou tvrdosti skrutkového spoja
Meradlo - rozsah Smer merania Cena
Uťahovačka do 10 Nm Jeden smer 115,00 €
Uťahovačka do 50 Nm Jeden smer 130,00 €
Uťahovačka do 250 Nm Jeden smer 145,00 €
Nastavenie uťahovačiek
Meradlo - rozsah Smer merania Cena
Uťahovačka do 2 Nm Jeden smer 33,00 €
Uťahovačka do 25 Nm Jeden smer 46,00 €
Uťahovačka do 150 Nm Jeden smer 60,00 €
Uťahovačka nad 150 Nm Jeden smer 80,00 €
Zisťovanie tvrdosti skrutkového spoja
Meradlo - rozsah Smer merania Cena
Maximálna hodnota do 2 Nm Jeden smer 33,00 €
Maximálna hodnota do 50 Nm Jeden smer 46,00 €
Maximálna hodnota do 250 Nm Jeden smer 80,00 €
Kalibrácia meracích prístrojov a snímačov krútiaceho momentu
Meradlo - rozsah Smer merania Cena
Merací prístroj krútiaceho momentu do do 2,5 Nm Jeden smer 110,00 €
Oba smery 160,00 €
Merací prístroj krútiaceho momentu do do 50 Nm Jeden smer 110,00 €
Oba smery 160,00 €
Merací prístroj krútiaceho momentu do do 500 Nm Jeden smer 120,00 €
Oba smery 185,00 €
Merací prístroj krútiaceho momentu do do 1000 Nm Jeden smer 145,00 €
Oba smery 215,00 €
Merací prístroj krútiaceho momentu do do 1500 Nm Jeden smer 195,00 €
Oba smery 260,00 €
Merací prístroj krútiaceho momentu do do 2000 Nm Jeden smer 230,00 €
Oba smery 350,00 €
Externá kalibrácia - kalibrácia na mieste
Služba Cena
Doprava - etalónov, pomôcok a pracovníkov 0,50 €/km
Organizačné a technické zabezpečenie v mieste výkonu kalibrácie 10,00 €/hod
Cena za kalibráciu podľa tabuľky uvedenej vyššie
Overenie momentových klúčov
Meradlo - rozsah Smer merania Cena
Momentový kľúč do 200 Nm Jeden smer 56,00 €
Oba smery 90,00 €
Momentový kľúč do 500 Nm Jeden smer 63,00 €
Oba smery 103,00 €
Momentový kľúč do 2000 Nm Jeden smer 75,00 €
Oba smery 116,00 €
Momentový kľúč do 4600 Nm Jeden smer 136,00 €
Oba smery 199,00 €

Cena za kalibráciu na mieste sa určuje jednotlivo podľa obsahu a rozsahu konkrétnej požiadavky.

Uvedené ceny sú bez DPH