•  

Certifikáty a rozhodnutia k nahliadnutiu

 

Osvedčenie o akreditácii udelené Slovenskou národnou akreditačnou službou.
pdf document K stiahnutiu Osvedčenie o akreditácii č. K-064 zo dňa 15.01.2018 a k nahliadnutiu tu
pdf document K stiahnutiu Rozsah akreditácie zo dňa 15. 01.2018, príloha k osvedčeniu o akreditácii č. K-064 
a k nahliadnutiu 
tu
Rozhodnutie o autorizácii udelené Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
pdf document K stiahnutiu Rozhodnutie o autorizácii č.2011/900/006057/02491 a k nahliadnutiu tu
pdf document K stiahnutiu Rozhodnutie o akreditácii kalibračného laboratória č.185/5967/2016/2 z 15.2.2016
a k nahliadnutiu tu
Prospekt o kalibrácii na stiahnutie.
pdf document Akciový leták kalibračného laboratória