•  

Kalibrácia momentových kľúčov

Naša spoločnosť poskytujeme vo vlastnom Akreditovanom kalibračnom laboratóriu kalibráciu: 

momentových kľúčov - merací rozsach:

 • momentový kľúč do 200 Nm
 • momentový kľúč do 500 Nm
 • momentový kľúč do 1000 Nm
 • momentový kľúč do 3000 Nm
 • momentový kľúč do 7000 Nm
 • momentový kľúč do 7000 Nm s pohonom

Nastavenie a servis momentových kľúčov - merací rozsah:

 • momentový kľúč do 100 Nm
 • momentový kľúč do 200 Nm
 • momentový kľúč do 500 Nm
 • momentový kľúč do 1000 Nm
 • momentový kľúč nad 1000 Nm

Cenník prác kalibračného laboratória nájdete tu:  Cenník kalibrácie

Viac informácií nájdete na stránke www.kalibraciamomentu.sk