•  

Kalibrácia snímačov

Naša spoločnosť poskytuje vo vlastnom Akreditovanom kalibračnom laboratóriu kalibráciu:

  • meracích prístrojov krútiaceho momentu - merací rozsah:
    • merací prístroj krútiaceho momentu do 2,5 Nm
  • merací prístroj krútiaceho momentu do 50 Nm
  • merací prístroj krútiaceho momentu do 500 Nm